On the 18th of April, 2016 “CTC HOLDINGS’’ Ltd. has signed an agreement No. SKV-L-2016/67  with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)  for the project "International competitiveness promotion", which is co-financed by the European Regional Development Fund.

SIA ''CTC HOLDINGS” 18.04.2016. noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. SKV-L-2016/67  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.